Danh mục
Báo Giá Sản Phẩm
Giỏ hàng
Tổng cộng: 0 VNĐ
Xem giỏ hàng
Thanh toán
ống nước nóng lạnh euro 2
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
 
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN 
Kính gửi : Qúy khách hàng        
         
STTDANH MỤC SẢN PHẨMMÃ SỐKÍCH THƯỚC Æ(mm)ĐVTĐƠN GIÁ(VNĐ)
1PP-R  Vesbo Ống nước lạnh (PN10)2111  100PN 10 Pipe 20 mm x 2.3 mmm               32,500
4
2111  200PN 10 Pipe 25 mm x 2.3 mmm               49,000
2111  300PN 10 Pipe 32 mm x 2.9 mmm               73,200
2111  400PN 10 Pipe 40 mm x 3.7 mmm             112,000
2111  500PN 10 Pipe 50 mm x 5.6 mmm             175,000
2111  700PN 10 Pipe 63 mm x 5.8 mmm             274,300
2111  700PN 10 Pipe 75 mm x 6.8 mmm             380,400
2111  700PN 10 Pipe 90 mm x 8.2 mmm             554,500
2111  900
PN 10 Pipe 110 mm x 10.0 mmm
             831,600
2PP-R Vesbo Ống nước nóng (PN20)2112  100PN 20 Pipe 20 mm x 3.4mmm               46,200
52112  200PN 20 Pipe 25 mm x 4.2 mm m               72,200
2112  300PN 20 Pipe 32 mm x 5.4 mmm             112,000
2112  400PN 20 Pipe 40  mm x 6.7 mmm             182,500
2112  500PN 20 Pipe 50 mm x 8.3 mmm             285,000
2112  600PN 20 Pipe 63 mm x 10.5 mmm             450,000
2112  700PN 20 Pipe 75 mm x 12.5 mmm             645,600
2112  800 PN 20 Pipe 90 mm x 15.0 mmm             928,500
3
PP-R Vesbo VESBO- Nối
3
2201  100Socket 20mmc                 6,300
2201  200Socket 25mmc                 8,800
2201  300Socket 32mmc               13,600
2201  400Socket 40mmc               21,600
2201  500Socket 50mmc               36,800
2201  600Socket 63mmc               80,000
2201  700Socket 75mmc             124,000
2201  800Socket 90mmc             194,800
2201  900Socket 110mmc             274,000
4
PP-R Vesbo Côn thu
10
2202  210Reducer 25/20 mmc                 7,500
2202  310Reducer 32/20 mmc               11,400
2202  320Reducer 32/25 mmc               12,800
2202  410Reducer 40/20 mmc               15,600
2202  420Reducer 40/25 mmc               18,200
2202  430Reducer 40/32 mmc               19,600
2202  510Reducer 50/20 mmc               21,800
2202  520Reducer 50/25 mmc               24,800
2202  530Reducer 50/32 mmc               26,200
2202  540Reducer 50/40 mmc               28,600
2202  610Reducer 63/20 mmc               44,000
2202  620Reducer 63/25 mmc               48,000
2202  630Reducer 63/32 mmc               54,000
2202  640Reducer 63/40 mmc               56,000
2202  650Reducer 63/50 mmc               58,800
2202  750Reducer 75/50 mmc               69,400
2202  760Reducer 75/63 mmc               78,800
2202  860Reducer 90/63 mmc             167,000
2203  870Reducer 90/75 mmc             204,000
2204  908Reducer 110/90 mmc             278,000
6
PP-R Vesbo 90 Co
2
2203  10090 Elbow  20mmc                 8,200
2203  20090 Elbow  25mmc               14,000
2203  30090 Elbow  32mmc               20,000
2203  40090 Elbow  40mmc               30,500
2203  50090 Elbow  50mmc               62,000
2203  60090 Elbow  63mmc             122,000
2203  70090 Elbow  75mmc             207,800
2203  80090 Elbow  90mmc             416,000
2203  90090 Elbow  110mmc             551,000
7
PP-R Vesbo 45 Lơi
1
2204  10045 Elbow  20mmc                 7,600
2204  20045 Elbow  25mmc               11,200
2204  30045 Elbow  32mmc               18,800
2204  40045 Elbow  40mmc               36,800
 2204  500  45 Elbow  50mmc               68,000
2204  60045 Elbow  63mmc             146,800
2204  70045 Elbow  75mmc             227,000
2204  80045 Elbow  90mmc             349,000
2204  90045 Elbow  110mmc             438,000
8
PP-R Vesbo Tê đều

ống nước nóng lạnh euro 2
 
9
2205  100T- Part 20mmc                 9,600
2205  200T- Part 25mm c               17,500
2205  300T- Part 32mmc               28,300
2205  400T- Part 40mmc               47,200
2205  500T- Part 50mmc               86,700
2205  600T- Part 63mmc             169,000
2205  700T- Part 75mmc             268,000
2205  800T- Part 90mmc             485,000
2205  900T- Part 110mmc             675,000
9
PP-R Vesbo Tê thu
8
2206  212Unequal T 25x20x25 mmc               17,400
2206  313Unequal T 32x20x32 mmc               28,100
2206  323Unequal T 32x25x32 mmc               29,300
2206  414Unequal T 40x20x40 mmc               62,500
2206  424Unequal T 40x25x40 mmc               67,500
2206  434Unequal T 40x32x40 mmc               72,000
2206  515Unequal T 50x20x50 mmc               85,000
2206  525Unequal T 50x25x50 mmc               88,000
2206  848Unequal T 90x40x90 mmc             440,300
2206  858Unequal T 90x50x90 mmc             472,500
2206  868Unequal T 90x63x90 mmc             503,000
2206  878Unequal T 90x75x90 mmc             540,000
2206  959Unequal T 110x50x110 mmc             734,200
2206  969Unequal T 110x63x110 mmc             764,000
2206  979 Unequal T 110x75x110 mmc             816,000
2206  989 Unequal T 110x90x110 mmc             878,000
10
PP-R Vesbo Nút bịt  ống nước nóng lạnh euro 1
7
2207  100Cap 20 mmc                 6,300
2207  200Cap 25 mmc                 9,300
2207  300Cap 32 mmc               11,000
2207  400Cap 40 mmc               19,600
2207  500Cap 50 mmc               33,000
2207  600Cap 63 mmc               64,000
2207  700Cap 75 mmc             112,000
2207  800Cap 90 mmc             246,000
2207  900Cap 110 mmc             324,000
11
PP-R Vesbo ống cong
23
5211  100Pipe Bridge D20c               26,600
5211  200 Pipe Bridge D25c               49,600
5211  300Pipe Bridge D32c               71,200
12
PP-R Vesbo Vòng đệm
PP-R Vesbo Vòng đệm
2406  600Flange 63mm c               81,000
2406  700Flange 75mm c             108,000
2406  800Flange 90mmc             166,000
2406  900Flange 110mmc             234,000
13
PP-R Vesbo Đai ống
PP-R Vesbo Rắc co nhựa
2405  100Sleeve 20mmc                 5,800
2405  200Sleeve 25mmc                 8,000
2405  300Sleeve 32mmc               10,800
14
PP-R Vesbo Rắc co nhựa
PP-R Vesbo Co ren trong
2408  100PP Union  20mmc             135,200
2408  200PP Union  25mmc             191,500
2408  300PP Union  32mmc             272,500
2408  400PP Union  40mmc             295,600
2408  500PP Union  50mmc             394,000
2408  600PP Union  63mmc             480,500
2408  700PP Union  75mmc          1,131,500
15
PP-R Vesbo Co ren trong
PP-R Vesbo Co ren trong
2305  110Elbow Female 20X 1/2"c               54,700
2305  120Elbow Female 20X 3/4"c  
2305  210Elbow Female 25X 1/2"c               64,000
2305  220Elbow Female 25X 3/4"c               86,500
2305  330Elbow Female 32X 1"c             210,300
16
 
 
14
PP-R Vesbo Co ren ngoài2306  110Elbow Male 20x 1/2c            74,000
2306  120Elbow Male 20x 3/4c  
2306  210Elbow Male 25x 1/2c            82,500
2306  220Elbow Male 25x 3/4c          102,000
2306  330Elbow Male 32X 1c          317,200

Xem thêm: 
ống nước nóng lạnh euro 1
Giá bán: 0 đ
Ống nước nóng lạnh ppr vesbo
Giá bán: 0 đ
Liên hệ mua hàng
Nhân viên kinh doanh

Hotline0988.238.069
             0343.137.943

 

Sản phẩm mới
Tin mới