Danh mục
Báo Giá Sản Phẩm
Giỏ hàng
Tổng cộng: 0 VNĐ
Xem giỏ hàng
Thanh toán
ống nước nóng lạnh euro 5
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Bản giá ống nước nóng mới nhất

Bản giá ống nước nóng mới nhất

Ống  nóng PP-R Ø 20 x 3,4mm PP-R BMMét                   31.900,0
Ống  nóng PP-R Ø 25x 4,2mm PP-R BMMét                   49.060,0
Co 90  Ø 20 PP-R BMCái                     6.710,0
Co 900 Ø 25 PP-R BMCái                   10.670,0
Tê đều Ø 20 PP-R BMCái                     8.910,0
Tê đều Ø 25 PP-R BMCái                   13.200,0
Tê thu Ø 25/20 PP-R BMCái                   13.200,0
Nối giảm Ø 25/20 PP-R BMCái                     7.150,0
Măng sông Ø 20 PP-R BM ( Nối )Cái                     5.830,0
Măng sông Ø 25 PP-R BM (Nối )Cái                     8.470,0
Chếch 450 Ø 20 PP-R BM (lơi)Cái                     7.150,0
Chếch 450 Ø 25 PP-R BM (lơi)Cái                   10.670,0
Co ren ngoài Ø 20*1/2 PP-R BM Cái                   67.100,0
Co ren ngoài Ø 25*1/2 PP-R BM Cái                   78.100,0
C0 ren ngoài Ø 25*3/4 PP-R BMCái                   96.800,0
Co ren trong Ø 20*1/2 PP-R BMCái                   57.200,0
Co ren trong Ø 25*1/2 PP-R BMCái                   64.900,0
Co ren trong Ø 25*3/4 PP-R BM Cái                   80.300,0
Van tổng Ø 20 PP-R BMCái                 204.600,0
Van tổng Ø 25 PP-R BMCái                 321.200,0
Nút bịt Ø 20 PP-R BMCái                     8.000,0
Nút bịt Ø 25 PP-R BMCái                   10.560,0
Nối ren  ngoài  Ø 20 1/2 PP-R BM ( Lã )Cái                   63.800,0
Nối ren ngoài  Ø 25 1/2 PP-R BM ( Lã )Cái                   64.900,0
Nối ren ngoài Ø 25*3/4 PP-R BMCái                   91.300,0
Nối ren trong  Ø 20 1/2 PP-R BM ( Lã )Cái                   56.100,0
Nối ren trong  Ø 25 1/2 PP-R BM( Lã )Cái                   62.700,0
Nối ren trong Ø 25*3/4 PP-R BMCái                   74.800,0
Nối giảm Ø 25/20 PP-R BMcái                     9.790,0
Van một chiều Ø 27 lá (Đồng) cái                 213.000,0
Cầu vượt Ø 20 Vesbocái24.000,00
Cầu vượt Ø 25 Vesbocái
40.000,00

Xem thêm: 
 
ống nước nóng lạnh euro 4
Giá bán: 0 đ
ống nước nóng lạnh euro 3
Giá bán: 0 đ
ống nước nóng lạnh euro 2
Giá bán: 0 đ
ống nước nóng lạnh euro 1
Giá bán: 0 đ
Ống nước nóng lạnh ppr vesbo
Giá bán: 0 đ
Liên hệ mua hàng
Nhân viên kinh doanh

Hotline0988.238.069
             0343.137.943

 

Sản phẩm mới
Tin mới