Danh mục
Báo Giá Sản Phẩm
Giỏ hàng
Tổng cộng: 0 VNĐ
Xem giỏ hàng
Thanh toán
sp2
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
 sp2

hựa Tiền PhongỐng PPR 25 PN 10-----
2,80
Mét
41.700
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYỐng nước lạnh PPR 25x2.8mm-----
2.8
mét
41.700
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa Tiền PhongỐng PPR 25 PN 16-----
3.50
Mét
48.000
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DEKKOỐng nhựa PPR PN16 Φ25 x 3.5mm-----sp1
3.50
Mét
50.200
 
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa Tiền PhongỐng PPR 25 PN 20-----
4.20
Mét
50.700
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYỐng nước nóng PPR 25x4.2mm-----
4.2
mét
50.700

sp2
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DEKKOỐng PPR PN20 Φ25 x 4.2mm-----
4.20
Mét
51.100
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DEKKOỐng PPR PN10 Φ32 x 2.9mm-----
2.90
Mét
54.100
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa Tiền PhongỐng PPR 32 PN 10-----
2.90
Mét
54.100
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYỐng nước lạnh PPR 32x2.9mm-----
2.9
mét
55.000
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa Tiền PhongỐng PPR 32 PN 16-----
4.40
Mét
65.000
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DEKKOỐng nhựa PPR PN16 Φ32 x 4.4mm-----
4.40
Mét
66.500
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DEKKOỐng PPR PN10 Φ40 x 3.7mm-----
3.70
Mét
72.500
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa Tiền PhongỐng PPR 40 PN 10-----
3.70
Mét
72.500
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYỐng nước lạnh PPR 40x3.7mm-----
3.7
mét
73.700
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DEKKOỐng PPR PN20 Φ32 x 5.4mm-----
5.40
Mét
74.600
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa Tiền PhongỐng PPR 32 PN 20-----
5.40
Mét
74.600
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYỐng nước nóng PPR 32x5.4mm-----
5.4
mét
75.000
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa Tiền PhongỐng PPR 40 PN 16-----
5.50
Mét
88.000
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DEKKOỐng nhựa PPR PN16 Φ40 x 5.5mm-----
5.50
Mét
103.000
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DEKKOỐng PPR PN10 Φ50 x 4.6mm-----
4.60
Mét
106.300
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa Tiền PhongỐng PPR 50 PN 10-----
4.60
Mét
106.300
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYỐng nước lạnh PPR 50x4.6mm-----
4.6
mét
106.300
 
Thê

Xem thêm: 
sp1
Giá bán: 0 đ
Liên hệ mua hàng
Nhân viên kinh doanh

Hotline0988.238.069
             0343.137.943

 

Sản phẩm mới
Tin mới