Danh mục
Báo Giá Sản Phẩm
Giỏ hàng
Tổng cộng: 0 VNĐ
Xem giỏ hàng
Thanh toán
sp6
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
sp6

 Nhựa DISMYNối ren ngoài PVC 21Ø 21
Cái
1.100
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYNối ren trong PVC 21Ø 21
Cái
1.100
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYCôn thu PVC 27/21-----sp7
Cái
1.200
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYMăng sông PVC 21Ø 21
Cái
1.200
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYNối ren ngoài PVC 27Ø 27
Cái
1.300

sp6
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYNối ren trong PVC 27Ø 27
Cái
1.300
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYChếch PVC 21Ø 21
Cái
1.300
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYCút 90° PVC 21Ø 21
Cái
1.300
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYMăng sông PVC 27Ø 27
Cái
1.500
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYCôn thu PVC 34/21-----
Cái
1.600
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYChếch PVC 27Ø 27
Cái
1.600
 
Thêm vào giỏ hàng
Nhựa DISMYMăng sông PVC 34Ø 34
Cái
1.800
 
sp5
Giá bán: 0 đ
sp4
Giá bán: 0 đ
sp3
Giá bán: 0 đ
sp2
Giá bán: 0 đ
sp1
Giá bán: 0 đ
Liên hệ mua hàng
Nhân viên kinh doanh

Hotline0988.238.069
             0343.137.943

 

Sản phẩm mới
Tin mới